A
A
A

História obce

Obec Bobrovník sa skladá z 3 častí. Bobrovník ako samotná obec sa spomína v roku 1286 pod názvom Honghfelde. Osada Hliník vznikla v roku 1323, keď ju kráľ Karol Róbert daroval Ladislavovi, zakladateľovi tunajšieho zemianskeho rodu Hlinickovcov. Osada Tvarožná sa prvýkrát spomína v roku 1418. Vo všetkých 3 častiach obce sa nachádzajú drevené obecné zvonice. Časť obce bola zaplavená vodami vodnej nádrže Liptovská Mara a aj práve preto je zaujímavá z hľadiska turistiky - leží na brehoch Liptovskej Mary a v jej tesnej blízkosti sídli nové športovo - rekreačné stredisko Marina Liptov ako aj archeoskanzen Havránok.

Počet obyvateľov: 143  

Samosprávny kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Región: Liptov