A
A
A

História dokumentov

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.9.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2007 o záväznej časti Územného plánu obce Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2007 o záväznej časti Územného plánu obce Bobrovník
30.9.2023
Kúpna zmluva
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Kúpna zmluva
30.9.2023
Zmluva o dielo
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Zmluva o dielo
30.9.2023
Dodatok k zmluve
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Dodatok k zmluve
30.9.2023
Uznesenie č. 2/2007
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Uznesenie č. 2/2007