A
A
A

Smernice

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.9.2023
Rokovací poriadok OZ v Bobrovníku
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Rokovací poriadok OZ v Bobrovníku
27.9.2023
Smernica Obce Bobrovník určujúca pravidlá zadávania zákaziek malého rozmeru a zákaziek s nízkou hodnotou
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Smernica Obce Bobrovník určujúca pravidlá zadávania zákaziek malého rozmeru a zákaziek s nízkou hodnotou
27.9.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Bobrovník
27.9.2023
Štatút Obce Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Štatút Obce Bobrovník
27.9.2023
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bobrovník
27.9.2023
Rokovací poriadok OZ v Bobrovníku
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Rokovací poriadok OZ v Bobrovníku