A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.11.2023
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2023
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2023
Názov Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2023
25.11.2023
25. november - Svetový deň eliminácie násilia na ženách
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2023
Názov 25. november - Svetový deň eliminácie násilia na ženách
Popis Ako postupovať v prípade, že ste obeťou násilia alebo poznáte niekoho vo vašom okolí, kto je obeťou násilia a potrebuje pomoc.
22.11.2023
Verejná vyhláška
Detail dokumentu
Dátum 22.11.2023
Názov Verejná vyhláška
30.9.2023
Regionálna veterinárna a potravinová správa - Orálna vakcinácia líšok proti besnote
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Regionálna veterinárna a potravinová správa - Orálna vakcinácia líšok proti besnote
30.9.2023
Rerionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš ruší opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Rerionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš ruší opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
30.9.2023
Schválenie nenávratného finančného príspevku z projektu 302090011- 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Schválenie nenávratného finančného príspevku z projektu 302090011- 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
30.9.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OREZ KRÍKOV
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OREZ KRÍKOV
30.9.2023
DÔLEŽITÁ VÝZVA Správa ciest Žilinský samosprávny kraj
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov DÔLEŽITÁ VÝZVA Správa ciest Žilinský samosprávny kraj
30.9.2023
Správa hlavnej kontrolórky
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Správa hlavnej kontrolórky
30.9.2023
Záverečný účet obce
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Záverečný účet obce
30.9.2023
Ochrana pred rizikom vzniku požiarov
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Ochrana pred rizikom vzniku požiarov
30.9.2023
Oznam pre podnikateľské subjekty
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Oznam pre podnikateľské subjekty
30.9.2023
Úroveň vytriedenia odpadu v našej obci za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Úroveň vytriedenia odpadu v našej obci za rok 2022
18.11.2022
Audit za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Audit za rok 2021
18.11.2022
Výročná správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Výročná správa za rok 2021
23.9.2022
Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1
Detail dokumentu
Dátum 23.9.2022
Názov Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1