Zmluvy


ROK 2023

Dátum zverejnenia/číslo: 22.2.2023/1

Dátum zverejnenia/číslo:28.3.2023/2

Dátum zverejnenia/číslo:12.6.2023/3

Dátum zverejnenia/číslo:8.8.2023/4

Dátum zverejnenia/číslo:15.8.2023/5

ROK 2022

Dátum zverejnenia/číslo:30.12.2022/8


Dátum zverejnenia/číslo: 30.12.2022/7

Dátum zverejnenia/číslo: 18.11.2022/6

Dátum zverejnenia/číslo:22.08.2022/5

Dátum zverejnenia/číslo: 21.06.2022/4

Dátum zverejnenia/číslo:20.05.2022/3

Dátum zverejnenia/číslo:05.04.2022/2

Dátum Zverejnenia/číslo:15.03.2022/1

ROK 2021

Dátum zverejnenia/číslo:29.03.2022          Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dátum zverejnenia/číslo:23.03.2022           Kúpna zmluva

Dátum Zverejnienia/číslo:11.05.2022 

Dátum Zverejnenia/číslo:21.12.2021

Dátum Zverejnenia/číslo:23.11.2021                                      Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1342/2013

Dátum Zverejnenia/číslo: 22.10.2021-4/2021

Dátum zverejnenia/číslo:18.10.2021                                      Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum zverejnenia/číslo:08.09.2021 - 3/2021                     Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Dátum zverejnenia/číslo:12.07.2021                                    Dodatok k Zmluve č. Z07082015014

Dátum zverejnenia/číslo:16.04.2021 - 2/2021                      Dohoda o domácom kompostovaní č. 2/2021

Dátum zverejnenia/číslo:16.04.2021 - 1/2021                       Dohoda o domácom kompostovaní č. 1/2021

Dátum zverejnenia/číslo:13.04.2021 - 2/2021                       Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu

Dátum zverejnenia/číslo:23.03.2021                                    Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dátum zverejnenia/číslo:01.03.2021                                     Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dátum zvrejnenia/číslo:26.02.2021                                       Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum zverejnenia/číslo:25.01.2021 -1/2021                          Kúpna Zmluva

Dátum zverejnenia/číslo: 18.01.2021                                     Dodatok č.14 k Zmluve o dielo


Dátum zverejnenia:11.01.2020                            Zmluva o výpožičke

Dátum zverejnenia:30.11.2020                           Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -                                                                                    balík služieb

Dátum zverejnena:30.11.2020                            Zmluva o zriadení združenia obcí

Dátum zverejnenia:23.10.2020                          Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Dátum zverejneia:14.08.2020                            Dodatok k Zmluve č. Z07082015014

Dátum zverejnenia:04.08.2020                         Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej                                                                               závierky


Dátum zverejnenia:08.07.2020                        Zmluva o zabezpečení odovzu komunálneho odpadu v                                                                               k.ú. Bobrovník


Dátum zverejnenia:29.06.2020                       Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej                                                                                       komunikácii


Dátum zverejnenia:07.05.2020                      Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v                                                                                k.ú Bobrovník  


Dátum zverejnenia:05.05.2020                       Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v                                                                                k.ú  Bobrovník 


Dátum zverejnenia:16.03.2020                         Zmuva č. 869/2019/KP o zriadení Spoločného                                                                            obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb


Dátum zverejnenia:16.03.2020                                       Zmuva č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného                                                             obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku


Dátum zverejnenia:11.03.2020                                        Dohoda č. 170/2020Práv. o pristúpení k Zmluve                                                                                            o zriadení SoCu č. 868/2019/KP                                                          


Dátum zverejnenia:29.02.2020                                           Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie                                                                                        odpadov v súlade s §536 Obchodného zákonníka 


Dátum zverejnenia: 18.02.2020                       Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva                                                                             k pozemnej komunikácii


Dátum zverejnenia:05.02.2020                       Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej                                                                                závierky


Dátum zverejnenia: 04.02.2020                    Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v                                                                                k.ú. Bobrovník


Dátum zverejnenia: 30.01.2020                        Zmluva o zriadení združenia obcí


Dátum zverejnenia: 16.01.2020                          Dodatok č. 13 k Zmluva o dielo 


Dátum zverejnenia: 10.12.2019                           Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov


Dátum zverejnenia:  10.12.2019                          Zmluva o poskytovaní  služieb


Dátum zverejnenia: 09.12.2019                         Zmluva o dieloDátum zverejnenia: 01.12.2019                            Zmluva o poskytovaní auditorských služieb