VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023


E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Menovanie zapisovateľky

Určenie volebného okrsku, času a dátumu konania volieb

Vyhlásenie volieb