História dokumentov

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007  o záväznej časti Územného plánu obce Bobrovník

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo 

Dodatok k zmluve

Uznesenie č. 2/2007