Oznamy


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

OZNAM - Zber batérií