Oznamy


Ochrana pred rizikom vzniku požiarov 

Oznam pre podnikateľské subjekty

Úroveň vytriedenia odpadu v našej obci za rok 2022

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom


Vyvesené:  18.11.2022             Audit za rok 2021

Vyvesené: 18.11.2022               Výročná správa za rok 2021

Vyvesené: 23.09.2022           Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1

Vyvesené: 23.08.2022           Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bobrovník

                                                  https://1drv.ms/u/s!AgoUzvXci35Jh4Iowf94bMWVKR0OhQ?e=z8unaR 

OZNAM - Zber batérií