Oznamy


Základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

OZNAM - Zber batérií

Obmedzenie stránkových hodín na Obecnom úrade Bobrovník počas trvania núdzového stavu na území SR

OZNAM Sčítanie obyvateľov:

V dňoch 15.2.2021 - 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to formou samosčítania. Asistované sčítanie (s pomocou sčítacích komisárov pre tých ľudí, ktorí sa sami sčítať nedokážu a nemajú rodinných príslušníkov, či blízke osoby, ktoré by im s tým pomohli) sa bude realizovať v termíne medzi 1.4.2021 - 31.10.2021, pričom obce budú o konkrétnom termíne informované.

Občan má povinnosť sčítať sa. Od 15.2.2021 bude občanom k dispozícii aj Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Vzor elektronického formuláru:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Vzor%20formul%C3%A1ra_SK.pdf

Občan sa môže sčítať na: www.scitanie.sk 


OZNAM režim spojov PAD LM od 22.02.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie EE  17.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie EE  16.03.2021

Oznam : Testovanie 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Harmonogram vývozu separovaného zberu na mesiac Február 2021

Plasty+ kov - 10. 02. 2021

Papier - 23. 02. 2021

Sklo - 23. 02. 2021

Plasty+ kov - 24. 02. 2021