Oznamy


Verejná vyhláška/vyvesené: 22.9.2023

Verejná vyhláška/vyvesené: 18.9.2023


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

25.9.2023 - Obce Bobrovník


Rerionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš ruší opatrenia na kontrolu chorôb zvierat


Schválenie nenávratného finančného príspevku z projektu 302090011- 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OREZ KRÍKOV vyvesené dňa 11.8.2023

DÔLEŽITÁ VÝZVA Správa ciest Žilinský samosprávny kraj

Správa hlavnej kontrolórky

Záverečný účet obce vyvesené 31.5.2023

Ochrana pred rizikom vzniku požiarov 

Oznam pre podnikateľské subjekty

Úroveň vytriedenia odpadu v našej obci za rok 2022


Vyvesené:  18.11.2022             Audit za rok 2021

Vyvesené: 18.11.2022               Výročná správa za rok 2021

Vyvesené: 23.09.2022           Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1

Vyvesené: 23.08.2022           Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bobrovník

                                                  https://1drv.ms/u/s!AgoUzvXci35Jh4Iowf94bMWVKR0OhQ?e=z8unaR 

OZNAM - Zber batérií