Oznamy


Vyvesené: 23.09.2022           Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1

Vyvesené: 19.09.2022           Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pozície referent verejnej správy

Vyvesené: 23.08.2022           Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bobrovník

                                                  https://1drv.ms/u/s!AgoUzvXci35Jh4Iowf94bMWVKR0OhQ?e=z8unaR 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

OZNAM - Zber batérií