Bobrovník

Obecné akcie

Veľkonočné vajce 2019

Na jar sa uskutočnila súťaž o najkrajšie veľkonočné vajce, do ktorej sa mohli zapojiť všetci obyvatelia obce. Účasť bola veľká a mohli sme vidieť najrôznejšie veľkonočné vajíčka.

Mikuláš 2021

Posvätenie kríža v Hliníku 

Dňa 16.10.2022 bol v obci Hliník vysvätený obnovený kríž, ktorý bol dlhé roky ukrytý v miestnej zvonici. Kríž posvätil evanjelický pán farár Dušan Brehuv. Kríž je umiestnený pri obecnej zvonici.