Mimoriadne opatrenia - Koronavírus


OZNAM POŠTY - OZNAČENIE "KARANTÉNA"

Súbor informácií k plošnému testovaniu nájdete na stránke        https://www.somzodpovedny.sk/

Uznesenie vlády č.678 z 22.10.2020 - obmedzenie slobody a pohybu

Ochrana seniorov

Oznam ARRIVA

Odbor prevencie kriminality - Seniori

OPATRENIA NA OCHRANU PRED KORONA- VÍRUSOM PRI VÝVOZE A NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia covid-19

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19