Starostka

Mgr. Jana Bažíková

kontakt: 0905 117 454

email: jana.bazikova1@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo


Peter Kocúr 

Bc. Emília Chovancová

Monika Machová

Ondrej Bažík

Miroslav Trnovec


Kontrolór obce

PhDr. Desana Stromková

kontakt: 0918 459 622


Zverejnenie odmeny zástupcu starostky obce