Starostka

Mgr. Jana Bažíková

kontakt: 0905 117 454

email: jana.bazikova1@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo


Slavomír Mach

Kvetoslava Mináriková

Dáša Ondrejechová

Miroslav Trnovec

Mgr. Zdenko Zbaviteľ


Kontrolór obce

PhDr. Desana Stromková

kontakt: 0915 897 011


Zverejnenie odmeny zástupcu starostky obce