FaktúryDátum                          Číslo faktúry                            Cena:                   Dodávateľ

zverejnenia                  Popis plnenia                                                      Odberateľ


ROK 2023

16.1.2023                 1/2023                                         1261,36                            Vodohospodárska výstavba

                              prenájom nehnuteľnosti                                                       Obec Bobrovník

17.1.2023               2/2023                                         122,90                              Family PC, s.r.o.

                             harddisk + servis PC                                                              Obec Bobrovník

17.1.2023                3/2023                                        80,70                                  Family PC

                             prenájom kancelárskej techniky                                            Obec Bobrovník

18.1.2023               4/2023                                            136,44                            OZO, a.s.

                             vývoz TKO                                                                              Obec Bobrovník

18.1.2023               5/2023                                            204,64                           OZO, a.s.

                            vývoz TKO                                                                                Obec Bobrovník

20.1.2023               6/2023                                         25,70                              Info consult, s.r.o.

                              elektronická pečať                                                               Obec Bobrovník

23.1.2023               7/2023                                                4,80                         Vodohospodárska výstavba

                               vodné                                                                                  Obec Bobrovník

23.1.2023               8/2023                                               34,26                        Ľupčianka s.r.o.

                              vývoz  Marína                                                                     Obec

25.1.2023              9/2023                                               360,00                        SSE, a.s.

                              Preddavkové platby  VO Hliník                                           Obec 

25.1.2023              10/2023                                                  4700,00                  SSE, a.s.

                             Preddavkové platby - Obecný úrad                                     Obec

25.1.2023              11/2023                                                 132,00                      SSE, a.s.

                              Preddavkové platby - VO Bytovky                                     Obec

25.1.2023              12/2023                                                 338,00                     SSE, a.s.

                             Preddavkové platby - VO Tvarožná                                    Obec

25.1.2023            13/2023                                               440,00                         SSE, a.s.

                           Preddavkové platby - VO Bobrovník                                       Obec

3.2.2023            14/2023                                                  200,00                       TopEkon, s.r.o.

                          účtovníctvo 01/2023                                                                  Obec

3.2.2023           15/2023                                                     50,40                        MODEZ, s.r.o.

                          BOZP                                                                                          Obec

6.2..2023          16/2023                                                    43,88                        OZO, a.s.

                         telefón + internet                                                                        Obec

17.2.2023           17/2023                                                     123,32                        OZO, a.s.

                          Vývoz TKO                                                                                  Obec

17.2.2023         18/2023                                                     88,25                          OZO, a.s.

                         Vývoz TKO                                                                                    Obec

17.2.2023        19/2023                                                      450,00                       AGRONOVA EKO, s.r.o.

                       Odhŕňanie snehu                                                                            Obec

21.2.2023        20/2023                                                       80,00                       Klaster LIPTOV

                        Členský príspevok                                                                        Obec

21.2.2023        21/2023                                                       67,60                        Ľupčianka s.r.o.

                        Vývoz TKO                                                                                   Obec                                      

6.3.2023                 22/2023                                      200,00                        TopEkon s.r.o.

                               účtovníctvo 2/2023                                                        Obec

6.3.2023                 23/2023                                        42,00                          MODEZ s.r.o.

                               služby BOZP                                                                    Obec

6.3.2023                 24/2023                                       36,00                          Všeobecná úverová banka, a.s.

                               poplatok za vedenie majetkového účtu                         Obec

6.3.2023                 25/2023                                       43,88                             Slovak Telekom

                               telefón + internet                                                              Obec

10.3.2023                 26/2023                                   1080,00                           AGRONOVA EKO, s.r.o.

                                 odhŕňanie snehu                                                             Obec

10.3.2023                 27/2023                                      696,00                          Ľupčianka s.r.o.

                                 nádoby na odpad                                                            Obec

20.3.2023                28/2023                                      100,57                          OZO, a.s.

                                 odvoz TKO                                                                      Obec

20.3.2023                29/2023                                      158,13                           OZO, a.s.

                                odvoz TKO                                                                       Obec

ROK 2022

10.01.2022               1/2022                                      88,00 EUR                         SSE, a.s.

                                 Preddavkové platby                                                           Obec

11.01.2022                2/2022                                      300,00 EUR                      SSE,a.s.

                                 Preddavkové platby                                                           Obec

11.01.2022                 3/2022                                      312,00 EUR                       SSE, a.s.

                                 Preddavkové platby                                                            Obec

12.01.2022                 4/2022                                       2428,00 EUR                   SSE,a.s.

                                    Preddavkové platby                                                           Obec

12.01.2022                 5/2022                                       178,00 EUR                       SSE, a.s.

                                    Preddavkové platby                                                            Obec

18.01.2022                 6/2022                                       1261,36 EUR                      Vodohospodárska výstavba š.p.

                                   Prenájom nehnuteľnosti na rok 2022                                 Obec

02.02.2022               7/2022                                          200,00 EUR                    TopEkon s.r.o.

                                    Účtovníctvo 01/2022                                                           Obec

07.02.2022                8/2022                                            18,00 EUR                      Mive facility services,s.r.o.

                                   Služby BOZP                                                                          Obec

07.02.2022                9/2022                                            43,88 EUR                     Slovak Telekom,a.s.

                                    Pevná linka+internet                                                             Obec

09.02.2022                10/2022                                          480,00 EUR                   AGRONOVA EKO, s.r.o.

                                     Odhŕňanie snehu                                                                  Obec

28.02.2022                11/2022                                            69,84 EUR                     OZO, a.s.

                                    Vývoz KO Hliník                                                                   Obec

28.02.2022                12/2022                                           76,86 EUR                      OZO, a.s.

                                    Vývoz KO Bobrovník                                                               Obec

28.02.2022                13/2022                                           123,06 EUR                     Ľupčianka, s.r.o.

                                    Vývoz KO Marina Liptov                                                          Obec

03.03.2022                 14/2022                                          200,00 EUR                    TopEkon s.r.o.

                                     Účtovníctvo 2/2022                                                               Obec

04.03.2022                  15/2022                                          43,88 EUR                      Slovak Telekom,a.s.

                                      Pevná linka+internet                                                               Obec

11.03.2022                   16/2022                                           480,00 EUR                   Agronova EKO s.r.o.

                                     Odrnanie snehu                                                                     Obec

11.03.2022                   17/2022                                           18,00 EUR                      MIVE facility services,s.r.o.

                                     Služby BOZP                                                                          Obec

14.03.2022                  18/2022                                           48,96 EUR                      OZO, a.s.

                                     Vývoz KO Hliník                                                                      Obec

14.03.2022                   19/2022                                          72,18 EUR                        OZO, a.s.

                                      Vývoz KO Bobrovník                                                              Obec

23.03.2022                   20/2022                                        54,90 EUR                        Ľupčianka, s.r.o.

                                       Vývoz KO Marina Liptov                                                       Obec

23.03.2022                   21/2022                                          51,84 EUR                       Ľupčianka, s.r.o.

                                       Vývoz KO                                                                               Obec

29.03.2022                   22/2022                                         180,00 EUR                     Viliam Jonis

                                       Práce na obecnom priestranstve                                          Obec

01.04.2022                   23/2022                                          200,00 EUR                    TopEkon s.r.o.

                                      Účtovníctvo 3/2022                                                                 Obec

01.04.2022                   24/2022                                          36,00 EUR                       VÚB Banka

                                      Poplatok za vedenie m.účtu r. 2021                                        Obec

01.04.2022                   25/2022                                            460,00 EUR                   MADE spol. s r.o.

                                     Systémová podpora URBIS                                                      Obec

05.04.2022                  26/2022                                            43,88 EUR                      Slovak Telekom, a.s.

                                       Pevná linka + internet                                                               Obec

08.04.2022                   27/2022                                            18,00 EUR                      MIVE facility services, s.r.o.

                                       BOZP služby                                                                            Obec

20.04.2022                    28/2022                                            76,86 EUR                    OZO, a.s.

                                        Vývoz KO   Hliník                                                                    Obec

20.04.2022                      29/2022                                           123,42  EUR                  OZO.a.s.

                                          Vývoz KO Bobrovník                                                               Obec

25,04.2022                     30/2022                                        33,90 EUR                 Ľupčianka, s.r.o

                                          Vývoz KO Maina Liptov                                                        Obec         

25.04.2022                      31/2022                                           192,00 EUR             SHMU

                                           Poskytnuté hydrol. údaje                                               Obec                   

03.05.2022                       32/2022                                         200,00 EUR               TopEkon,s.r.o

                                           Účtovníctvo 4/2022                                                          Obec

04.05.2022                        33/2022                                         43,88 EUR                   Slovak Telekom,a.s.

                                           Pevná linka+internet                                                           Obec

04.05.2022                        34/2022                                          351,20 EUR               Family PC, s.r.o.

                                            Servis PC                                                                           Obec

06.05.2022                         35/2022                                         43,30 EUR                Family PC, s.r.o.

                                             Servis notebook                                                               Obec

11.05.2022                           36/2022                                         12,90 EUR                 ZMOL

                                             členský príspevok na r. 2022                                         Obec

11.05.2022                            37/2022                                        19962,60 EUR           RILINE, s.r.o.

                                              asfaltovanie m.kom.                                                         Obec

11.05.2022                            38/2022                                        18,00 EUR                 MIVE facility services s.r.o.

                                            služby BOZP                                                                      Obec

17.05.2022                            39/2022                                        71,10 EUR                   OZO, a.s.

                                               Vývoz KO Hliník                                                              Obec

17.05.2022                            40/2022                                        120,72 EUR                OZO, a.s.

                                               Vývoz KO  Bobrovník                                                      Obec

18.05.2022                          41/2022                                              385,00 EUR           Vladimír Pirošík, advokát

                                              Právne služby                                                                  Obec

30.05.2022                          42/2022                                          150,00 EUR               Viliam Jonis

                                             Práce na obecnom priestranstve                                      Obec

01.06.2022                           43/2022                                           200,00 EUR              TopEkon, s.r.o.

                                               Účtovníctvo 5/2022                                                           Obec

03.06.2022                         44/2022                                           1000,00 EUR               LUXORA s.r.o.

                                              Práce na obecnom priestranstve                                       Obec

04.06.2022                        45/2022                                             43,88 EUR                  Slovak Telekom, a.s.

                                            Pevná linka+internet                                                              Obec

13.06.2022                         46/2022                                            18,00 EUR                 MIVE facility services s.r.o 

                                             BOZP služby                                                                       Obec 

13.06.2022                           47/2022                                              67,86 EUR                OZO, a.s.

                                            Vývoz KO                                                                             Obec

13.06.2022                             48/2022                                             118,26 EUR              OZO, a.s. 

                                               Vývoz KO                                                                             Obec

20.06.2022                            49/2022                                           69,60 EUR                Ľupčianka, s.r.o.

                                              Vývoz KO Marina Liptov                                                      Obec

01.07.2022                              50/2022                                            18,00 EUR                MIVE facility services s.r.o

                                               BOZP služby                                                                        Obec

06.07.2022                            51/2022                                               200,00 EUR             TopEkon, s.r.o.

                                                Účtovníctvo 6/2022                                                             Obec

06.07.2022                            52/2022                                             43,88 EUR                Slovak  Telekom, a.s.

                                               Pevná linka+internet                                                            Obec

19.07.2022                              53/2022                                            80,00 EUR                 Klaster LIPTOV

                                                Členský príspevok I.polrok                                                  Obec                   

19.07.2022                              54/2022                                             90,94 EUR                 OZO, a.s.

                                                 Vývoz KO Bobrovník                                                            Obec                                            

19.07.2022                             55/2022                                              59,89 EUR                 OZO, a.s.

                                                Vývoz KO Hliník                                                                     Obec

19.07.2022                              56/2022                                              4,69 EUR                    Vodohospodárska výstavba

                                                Spotreba vody za I.polrok 2022                                            Obec

27.07.2022                              57/2022                                              116,62 EUR                 Ľupčianka, s.r.o.

                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                       Obec

27.07.2022                              58/2022                                               187,20 EUR                Slov.hydrometeorologický ústav

                                                Poskytnuté hydrologické údaje                                             Obec                 

01.08.2022                             59/2022                                                998,00 EUR              LUXORIA s.r.o.

                                                Stavebné práce                                                                       Obec

01.08.2022                             60/2022                                                200,00 EUR              TopEkon s.r.o.

                                                Účtovníctvo 7/2022                                                                 Obec

12.08.2022                              61/2022                                                 43,88 EUR                 Slovak Telekom,a.s

                                                 Pevná linka+internet                                                              Obec

12.08.2022                              62/2022                                               205,20 EUR             Slov.hydrometeorologický ústav

                                                  Poskytnuté hydrologické údaje                                           Obec

12.08.2022                             63/2022                                                 18,00 EUR               MIVE facility services, s.r.o.

                                                BOZP služby                                                                          Obec

22.08.2022                            64/2022                                                  500,00 EUR          Ing. Mária Huštáková

                                                 Audítorské práce                                                                  Obec

22.08.2022                            65/2022                                                  66,94 EUR              OZO, a.s.

                                                Vývoz KO Hliník                                                                      Obec

22.08.2022                            66/2022                                                   155,50 EUR           OZO, a.s.

                                                Vývoz KO Bobrovník                                                              Obec

22.08.2022                            67/2022                                                    100,22 EUR          ĽUPČIANKA, s.r.o.

                                                Vývoz KO Marina Liptov                                                        Obec

26.08.2022                           68/2022                                                     129,00 EUR           Združenie obcí - Čistý Liptov

                                               Členský príspevok                                                                   Obec

06.09.2022                            69/2022                                                     200,00 EUR           TopEkon s.r.o.

                                                Účtovníctvo 8/2022                                                                   Obec

06.09.2022                             70/2022                                                     43,88 EUR            Slovak Telekom, a.s.

                                                 Pevná linka+internet                                                                Obec

09.09.2022                             71/2022                                                      18,00 EUR              MIVE facility services, s.r.o.

                                                 BOZP služby                                                                             Obec

20.09.2022                             72/2022                                                     69,80 EUR            OZO, a.s.

                                                 Vývoz KO Hliník                                                                       Obec

20.09.2022                             73/2022                                                      137,15 EUR            OZO, a.s.

                                                 Vývoz KO Bobrovník                                                                 Obec

26.09.2022                             74/2022                                                       100,91 EUR           ĽUPČIANKA, s.r.o.

                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                           Obec

28.09.2022                             75/2022                                                       236,64 EUR          BRIZ

                                                 Stolové kalendáre                                                                     Obec

30.09.2022                             76/2022                                                        18,00 EUR             MODEZ s.r.o.

                                                  Služby BOZP                                                                              Obec

03.10.2022                              77/2022                                                          200,00 EUR       TopEkon s.r.o.

                                                Účtovníctvo 09/2022                                                                  Obec

03.10.2022                             78/2022                         303,27 Eur                              JUDr. Zuzana Jankoviechová,advokátka

                                                Poskytnuté právne služby                                             Obec                                      

05.10.2022                             79/2022                                                              43,88 EUR         Slovak Telekom,a.s.

                                                Pevná linka+internet                                                                     Obec

07.10.2022                              80/2022                                                            20,00 EUR           Family PC, s.r.o.

                                                Servis zariadenia                                                                           Obec

14.10.2022                              81/2022                                                              69,31 EUR           Obchod-SVK, s.r.o

                                               Zástavy                                                                                           Obec

17.10.2022                              82/2022                                                             136,60                 OZO, a.s.

                                              vývoz KO                                                                                         Obec

17.10.2022                             83/2022                                                               72,49                   OZO, a.s.

                                             vývoz KO                                                                                           Obec 

18.10.2022                             84/2022                                                               140,90 EUR        WEBNODE AG

                                              Predĺženie služieb webstránky                                                       Obec

18.10.2022                             85/2022                                                                24,90 EUR        WEBNODE AG

                                               Predĺženie registrácie webstránky                                                Obec

21.10.2022                              86/2022                                                                50,09 EUR         WEBNODE AG

                                                Vývoz KO Marina Liptov                                                                  Obec

31.10.2022                             87/2022                                                                   238,20 EUR    ZNAČKY, s.r.o.

                                              Dopravné značenie                                                                         Obec

02.11.2022                             88/2022                                                               80,00 EUR          Klaster LIPTOV

                                               Členský príspevok                                                                          Obec

2.11.2022                                89/2022                                                                200,00 EUR      TopEkon s.r.o.

                                               účtovníctvo 10/2022                                                                        Obec

4.11.2022                               90/2022                                                                    43,88  EUR      Slovak Telekom

                                              pevná linka + internet                                                                        Obec

7.11.2022                              91/2022                                                                      18,00                MODEZ, s.r.o.

                                            Služby  BOZP                                                                                      Obec

15.11.2022                            92/2022                                                                      65,00          Asociácia správcov registratúry

                                             seminár Komplexná správa dokumentov                                      Obec 

18.11.2022                              93/2022                                                                    33,88              Ľupčianka s.r.o.

                                              vývoz KO  Marína                                                                             Obec

18.11.2022                             94/2022.                                                                     102,68           OZO, a.s.

                                              vývoz KO                                                                                          Obec

18.11.2022                              95/2022                                                                     62,60           OZO, a.s.

                                              vývoz KO                                                                                         Obec

01.12.2022                            96/2022                                                                      18,00             MODEZ, s.r.o.

                                             Služby BOZP                                                                                     Obec                             

02.12.2022                           97/2022                                                                     200,00         TopEkon, s.r.o.

                                             účtovníctvo 11/2022                                                                         Obec

06.12.2022                           98/2022                                                                      400,00          TopEkon, s.r.o.

                                              práce nad rámec zmluvy                                                                  Obec

06.12.2022                           99/2022                                                                      43,88             Slovak Telekom

                                             pevná linka + internet                                                                        Obec

19.12.2022                            100/2022                                                                     65,13               OZO a.s.

                                             vývoz KO                                                                                             Obec

19.12.2022                            101/2022                                                                      33,83              Ľupčianka s.r.o.

                                             vývoz KO Marína                                                                                 Obec

19.12.2022                           102/2022                                                                      112,70              OZO a.s.

                                            vývoz KO                                                                                              Obec

22.12.2022                         103/2022                                                                      387,26              OZO a.s.

                                           vývoz  KO                                                                                               Obec

30.12.2022                         104/2022                                                                        18                    MODEZ s.r.o.

                                            Služby BOZP                                                                                         Obec

30.12.2022                          105/2022                                                                     81,80                Family PC

                                            tonery                                                                                                   Obec

30.12.2022                          106/2022                                                                    48,68               Grafon

                                            tabuľa obce                                                                                         Obec

30.12.2022                         107/2022                                                                     24,00                Tatry Event

                                           obecná pečiatka                                                                                   Obec

9.1.2023                             108/2022                                                                      43,88                 Slovak Telekom

                                           internet + pevná linka                                                                             Obec

9.1.2023                             109/2022                                                                       420                   JUDR.Vladimír Pirošík

                                           právne služby                                                                                        Obec

9.1.2023                              110/2022                                                                         5,03                SSE, a.s.

                                            vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok VO Bobrovník         Obec

9.1.2023                              111/2022                                                                          19,88                 SSE, a.s.

                                            vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok VO Hliník                  Obec

9.1.2023                               112/2022                                                                       34,48                 SSE, a.s.                                                                             vyúčtovanie za elektrickú energiu-preplatok VO Tvarožná                Obec                   

9.1.2023                               113/2022                                                                     263,64                 SSE, a.s.

                                             vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok Obecný úrad          Obec

9.1.2023                               114/2022                                                                       5,86                    SSE, a.s.

                                             vyúčtovanie za elektrickú energiu - nedoplatok VO Bytovky              Obec

9.1.2023                               115/2022                                                                       200,00            TopEkon s.r.o.

                                            účtovníctvo za 12/2022                                                                         Obec


Rok 2021

13.01.2021                 1/2021                                      196 EUR                  SSE

                                  Preddavkové platby                                                Obec

13.01.2021                 2/2021                                      99 EUR                    SSE

                                  Preddavkové platby                                                Obec

13.01.2021                  3/2021                                      2228 EUR               SSE

                                   Preddavkové platby                                                Obec

13.01.2021                 4/2021                                        332 EUR               SSE

                                  Preddavkové platby                                               Obec

15.01.2021                 5/2021                                        1261,36 EUR          Vodohospodárska výstavba

                                  Prenájom nehnuteľnosti                                           Obec

29.01.2021                6/2021                                        500 EUR               Ing. Mária Huštáková

                                  Auditorské práce                                                     Obec

01.02.2021                  7/2021                                       200 EUR              TopEkon, s.r.o.

                                    Účtovníctvo 01/2021                                               Obec             

08.02.2021                8/2021                                         41,38 EUR            Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                Obec

09.02.2021                 9/2021                                         1,20 EUR               Liptovská vodárenská spol. a.s.

                                    Prenájom cesty za r.2021                                         Obec

12.02.2021                  10/2021                                        336,00 EUR          Agronova Eko, s.r.o.

                                    Odhŕňanie snehu 1/2021                                          Obec

15.02.2021                  11/2021                                          18,00 EUR              Ing. Michal Malíček

                                     Služby BOZP                                                             Obec

16.02.2021                  12/2021                                          41,38 EUR             Slovak Telekom, a.s.

                                     Pevná linka+internet                                                 Obec

16.02.2021                  13/2021                                           41,38 EUR            Slovak Telekom, a.s.

                                    Pevná linka+internet                                                   Obec

19.02.2021                   14/2021                                            126,00 EUR        Ing.Erik Felsen - TONNERRE

                                     Respirátor FFFP2                                                       Obec

19.02.2021                   15/2021                                            136,57 EUR         Ľupčianka,s.r.o.

                                     Zmesový komunálny odpad                                       Obec

22.02.2021                  16/2021                                            150,24 EUR         OZO,a.s.

                                      Zmesový KO Bobrovník                                             Obec

22.02.2021                  17/2021                                            130,47 EUR          OZO, a.s.

                                      Zmesový KO Hliník                                                     Obec

24.02.2021                  18/2021                                             220,80 EUR        DOXX-Stravné lístky

                                     Stravné lístky                                                                OZO, a.s.

01.03.2021                   19/2021                                             392,04 EUR        ZNAČKY s.r.o.

                                     Značky                                                                          Obec

02.03.2021                  20/2021                                            200,00 EUR        TopEkon s.r.o.

                                      Účtovníctvo 2/2021                                                      Obec

05.03.2021                  21/2021                                              41,38 EUR            Slovak Telekom,a.s.

                                     Pevná linka+internet                                                      Obec

10.03.2021                    22/2021                                            18,00 EUR            Ing.Michal Malíček-BOZP

                                     Služby BOZP                                                                  Obec

15.03.2021                     23/2021                                            144,00 EUR         AGRONOVA EKO, s r. o.

                                      Odhŕňanie snehu                                                          Obec

17.03.2021                      24/2021                                            91,71 EUR             OZO, a.s.

                                       Vývoz KO Bobrovník                                                  Obec

17.03.2021                       25/2021                                            66,12 EUR            OZO, a.s.

                                       Vývoz KO Hliník                                                             Obec

22.03.2021                      26/2021                                           45,00 EUR         MADE spol. s r.o.

                                        Školenie                                                                      Obec

26.03.2021                      27/2021                                           50,33 EUR           ESET, spol. s r.o.

                                         Licencia-antivirus                                                         Obec

26.03.2021                       28/2021                                           315,00 EUR        Vladimír Pirošík,advokát

                                          Právne služby                                                             Obec 

12.04.2021                         29/2021                                           41,38 EUR          Slovak Telekom, a.s.

                                           Pevná linka+internet                                                  Obec

12.04.2021                         30/2021                                           200,00 EUR       TopEkon, s.r.o

                                          Účtovníctvo 03/2021                                                   Obec

12.04.2021                         31/2021                                            18,00 EUR            Ing. Michal Malíček - BOZP

                                          Služby BOZP                                                                 Obec

12.04.2021                        32/2021                                          300,00 EUR           MADE spol s r.o.

                                           Systémová podpora URBIS                                         Obec

12.04.2021                        33/2021                                           1510,59 EUR          Ľupčianka, s.r.o.

                                          Vývoz KO Marína Liptov                                              Obec

22.02.2021                       34/2021                                            33,50 EUR             VÚB BANKA

                                           Poplatok za vedenie m.ú                                              Obec

20.04.2021                        35/2021                                           79,49 EUR              OZO, a.s.

                                            Vývoz KO Bobrovník                                                     Obec

20.04.2021                        36/2021                                           70,49 EUR             OZO, a.s.

                                            Vývoz KO Hliník                                                           Obec

20.04.2021                          37/2021                                          194,76 EUR           Ľupčianka, s.r.o.

                                            Vývoz KO Marína Liptov                                              Obec

26.04.2021                          38/2021                                           360,00 EUR         IBOS Slovensko, s.r.o.

                                             Monitorovanie kanal.potrubia                                     Obec

04.05.2021                           39/2021                                           80,00 EUR           Klaster LIPTOV

                                             Členský príspevok I.polrok                                           Obec

04.05.2021                           40/2021                                            200,00 EUR        TopEkon s.r.o.

                                             Účtovníctvo 04/2021                                                     Obec

04.05.2021                           41/2021                                            41,38 EUR             Slovak Telekom,a.s.

                                             Pevná linka+internet                                                     Obec

05.05.2021                           42/2021                                           81,55 EUR             SSD, a.s.

                                              Vytýčenie podzemného zar.                                        Obec

05.05.2021                            43/2021                                          46,80 EUR            Slovak Telekom,a.s.

                                              Vytýčenie telekom.vedenia                                         Obec

12.05.2021                            44/2021                                             18,00  EUR            Ing.Michal Malíček - BOZP

                                              Služby BOZP                                                                   Obec

17.05.2021                            45/2021                                           12023,33 EUR        RILINE, s.r.o.

                                             Úprava miestnej komunikácie                                        Obec

18.05.2021                           46/2021                                            264,60 EUR           SCŽSK závod Liptov

                                             Osadenie a vyznačenie ZDZ                                          Obec

18.05.2021                           47/2021                                             115,42 EUR              OZO, a.s.

                                             Vývoz KO Bobrovník                                                        Obec

18.05.2021                            48/2021                                           68,69 EUR               OZO, a.s.

                                              Vývoz KO Hliník                                                               Obec

19.05.2021                           49/2021                                           141,30 EUR                Ľupčianka, s.r.o.

                                             Vývoz KO Marina Liptov                                                   Obec

19.05.2021                            50/2021                                           12,90 EUR                ZMOL

                                             Členský príspevok na rok 2021                                       Obec

02.06.2021                            51/2021                                            1159,20 EUR            Výsk.ústav v.h.

                                               Posúdenie projektu                                                          Obec

02.06.2021                            52/2021                                            200,00 EUR           TopEkon s.r.o.

                                               Účtovníctvo 5/2021                                                           Obec

04.06.2021                            53/2021                                             41,38 EUR              Slovak Telekom a.s.

                                               Pevná linka+internet                                                        Obec

11.06.2021                              54/2021                                             439,20 EUR            B2B Partner s.r.o.

                                               Zariadenie OcÚ                                                                Obec

11.06.2021                              55/2021                                             339,96 EUR           EDUMIX s.r.o.

                                              Zariadenie OcÚ                                                                Obec

14.06.2021                              56/2021                                            18,00 EUR               Ing. Michal Malíček BOZP

                                               Služby BOZP                                                                     Obec

21.06.2021                              57/2021                                             124,82 EUR             OZO, a.s.

                                                 Vývoz odpadu                                                                 Obec

22.06.2021                             58/2021                                            148,50 EUR              Ľupčianka, s.r.o.

                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                  Obec

22.06.2021                            59/2021                                              67,10 EUR               SPIMA Alarm, s.r.o.

                                               Toner                                                                                  Obec

29.06.2021                               60/2021                                             109,51 EUR              OZO, a.s.

                                                Vývoz KO Bobrovník                                                         Obec

29.06.2021                              61/2021                                              53,71 EUR                 OZO,a.s.

                                                Vývoz KO Hliník                                                                  Obec

29.06.2021                             62/2021                                              31,33 EUR                 OZO, a.s.

                                                Vývoz staveb.odpad                                                            Obec

29.06.2021                            63/2021                                                142,40 EUR              OZO,a.s.

                                               Vývoz staveb.odpad                                                             Obec

30.06.2021                            64/2021                                                55,21 EUR                DOXX-stravné lístky

                                               Stravné lístky                                                                        Obec

06.07.2021                            65/2021                                                 200,00 EUR            TopEkon s.r.o.

                                               Účtovníctvo 06/2021                                                             Obec

06.07.2021                            66/2021                                                 41,38 EUR               Slovak Telekom, a.s.

                                                Pevná linka+internet                                                            Obec

09.07.2021                            67/2021                                                 490 EUR                 Vladimír Pirošík,advokát

                                              Právne služby                                                                         Obec Bobrovník

02.08.2021                           68/2021                                                 4,37 EUR                  Vodohosp.výstavba, š.p

                                               Spotreba vody za I.polrok                                                     Obec

02.08.2021                            69/2021                                                 103,18 EUR              OZO, a.s.

                                               Vývoz KO Bobrovník                                                             Obec

02.08.2021                            70/2021                                                  68,15 EUR                OZO, a.s.

                                               Vývoz KO Hliník                                                                      Obec 

02.08.2021                            71/2021                                                   18,00 EUR                 Ing. Michal Malíček-BOZP

                                               Služby BOZP

02.08.2021                             72/2021                                                  1281,00 EUR             Ľupčianka, s.r.o.

                                                Vývoz KO Marina Liptov                                                         Obec

02.08.2021                             73/2021                                                   152,40 EUR             S J Produkty a.s.

                                               Stĺpiky                                                                                       Obec

02.08.2021                             74/2021                                                    200,00 EUR           TopEkon s.r.o.

                                                Účtovníctvo 7/2021                                                                  Obec

04.08.2021                              75/2021                                                    41,38 EUR               Slovak Telekom,a.s.

                                                 Pevná linka+internet                                                               Obec

20.08.2021                              76/2021                                                     18,00 EUR             Ing.Michal Malíček

                                                Služby BOZP                                                                            Obec

20.08.2021                              77/2021                                                     109,08 EUR            OZO, a.s.

                                                  Vývoz  KO Bobrovník                                                             Obec

20.08.2021                               78/2021                                                     64,98 EUR            OZO,a.s.

                                                  Vývoz KO  Hliník                                                                     Obec

27.08.2021                               79/2021                                                      195,00 EUR          Ing. Bohuslav Babka

                                                  Znalecké posudky                                                                  Obec

06.09.2021                              80/2021                                                      200,00 EUR          TopEkon s.r.o.

                                                 Účtovníctvo 8/2021                                                                   Obec

06.09.2021                              81/2021                                                        41,38 EUR              Slovak Telekom,a.s.

                                                 Pevná linka+internet                                                                  Obec

08.09.2021                              82/2021                                                        504,72 EUR           Ľupčianka, s.r.o

                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                            Obec

13.09.2021                                83/2021                                                     80,00 EUR          Klaster LIPTOV

                                                  Členský príspevok                                                                Obec

14.09.2021                                84/2021                                                      181,80 EUR           BRIZ

                                                  Stolové  kalendáre                                                                  Obec

17.9.2021                                  85/2021                                                      18,00 EUR            MIVE facility services,s.r.o.

                                                 BOZP služby                                                                            Obec

17.09.2021                                86/2021                                                      24,90 EUR            Webnode AG

                                                 Pred´ženie registrácie webstránky                                         Obec

17.09.2021                                87/2021                                                      133,70 EUR           Webnode AG

                                                Predĺženie služieb webstránky                                               Obec

20.09.2021                              88/2021                                                       75,20 EUR           OZO, a.s.

                                                 Vývoz KO Bobrovník                                                               Obec                                      

20.09.2021                              89/2021                                                       66,13 EUR            OZO, a.s.

                                                 Vývoz KO Hliník                                                                        Obec

24.09.2021                               90/2021                                                     448,56 EUR       ĽUPČIANKA, s.r.o.

                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                        Obec

01.10.2021                                 91/2021                                                      200,00 EUR        TopEkon,s.r.o.

                                                 Účtovníctvo 9/2021                                                                Obec

06.10.2021                                 92/2021                                                    41,38 EUR             Slovak Telekom,a.s.

                                                  pevná linka + internet                                                             Obec

13.10.2021                                  93/2021                                                    18,00 EUR              MIVE facility services,s.r.o.

                                                  BOZP služby                                                                            Obec

18.10.2021                                  94/2021                                                    684,00 EUR            Ján Gejdoš

                                                   Výkopové zemné práce                                                         Obec

18.10.2021                                   95/2021                                                    127,80 EUR             OZO, a.s.

                                                   Vývoz TKO                                                                               Obec

18.10.2021                                   96/2021                                                     94,64 EUR             OZO, a.s.

                                                    Vývoz TKO Bobrovník                                                             Obec

18.10.2021                                   97/2021                                                      61,70 EUR             OZO, a.s.

                                                    Vývoz TKO Hliník                                                                    Obec

22.10.2021                                  98/2021                                                     135,00 EUR           Združenie obcí Čistý Liptov

                                                   Členský príspevok na rok 2021                                              Obec

26.10.2021                                  99/2021                                                     157,86 EUR            Ľupčianka, s.r.o.

                                                    Vývoz KO Marina Liptov                                                          Obec

02.11.2021                                   100/2021                                                     516,34 EUR            MESTAV eu, s.r.o.

                                                    Úprava terénu                                                                           Obec

02.11.2021                                   101/2021                                                       200,00 EUR         TopEkon,s.r.o.

                                                    Účtovníctvo 10/2021                                                                 Obec

02.11.2021                                    102/2021                                                     79,00 EUR            Seminaria, s.r.o.

                                                     online seminár                                                                          Obec

05.11.2021                                     103/2021                                                    45,26 EUR           Slovak Telekom,a.s.

                                                     pevná linka + internet                                                             Obec

15.11.2021                                       104/2021                                                    18,00 EUR            MIVE facility services, sr.o.

                                                       Služby BOZP                                                                           Obec

15.11.2021                                       105/2021                                                   417,60 EUR           OZO, a.s.

                                                       Preprava materiálu                                                                Obec

15.11.2021                                       106/2021                                                   62,42 EUR            OZO, a.s.

                                                       Vývoz KO Hliník                                                                      Obec

15.11.2021                                       107/2021                                                    124,16 EUR            OZO, a.s.

                                                       Vývoz KO Bobrovník                                                              Obec

15.11.2021                                        108/2021                                                   32,94 EUR            OZO, a.s.

                                                        Vývoz KO Bobrovník                                                              Obec

22.11.2021                                        109/2021                                                   128,34 EUR          Ľupčianka, s.r.o.

                                                         Vývoz KO Marina Liptov                                                       Obec

01.12.2021                                         110/2021                                                    200,00 EUR        TopEkon, s.r.o.

                                                          Účtovníctvo 11/2021                                                              Obec

06.12.2021                                        111/2021                                                     43,88  EUR           Slovak Telekom,a.s.

                                                          pevná linka+internet                                                             Obec

08.12.2021                                         112/2021                                                   300,00 EUR            Polygon GEO, s.r.o.

                                                          vypracovanie g.plánu                                                              Obec

08.12.2021                                         113/2021                                                   18,00 EUR               MIVE facility services, s.r.o.

                                                          BOZP služby                                                                            Obec

17.12.2021                                            114/2021                                                  81,54 EUR                OZO, a.s.

                                                           TKO Bobrovník                                                                        Obec

17.12.2021                                            115/2021                                                 112,07 EUR                OZO,a.s.

                                                            TKO Bobrovník                                                                        Obec

17.12.2021                                            116/2021                                                  65,88 EUR                OZO, a.s.

                                                            TKO Hliník                                                                                Obec

17.12.2021                                            117/2021                                                   79,74 EUR                 Ľupčianka, s.r.o.

                                                           TKO Marina Liptov                                                                    Obec

20.12.2021                                           118/2021                                                  665,00 EUR               Vladimír Pirošík, advokát

                                                            Právne služby                                                                             Obec

22.12.2021                                           119/2021                                                  588,00 EUR              ALUPROJEKT s.r.o.

                                                             Informačná vitrína                                                                     Obec

29.12.2021                                            120/2021                                                   180,00                      Ing. Bohuslav Babka

                                                             Znalecký posudok                                                                    Obec

10.01.2022                                           121/2021                                                  43,88 EUR                Slovak Telekom,a.s.

                                                             Pevná linka+internet                                                                 Obec

10.01.2022                                           122/2021                                                   200,00 EUR            TopEkon s.r.o.

                                                             Účtovníctvo 12/2021                                                                 Obec

10.01.2022                                            123/2021                                                 -17,50 EUR                SSE, a.s.

                                                               Preplatok za dodávku e.e.                                             Obec

11.01.2022                                             124/2021                                                  22,80 EUR                 MIVE FACILITY

                                                              Služby BOZP                                                                              Obec

11.01.2022                                             125/2021                                                   46,16                         SSE,a.s.

                                                              preplatok za dodávku  e.e.                                                       Obec

11.01.2022                                              126/2021                                                   56,57 EUR               SSE,a.s.

                                                               preplatok za dodávku e.e.                                                       Obec

12.01.2022                                             127/2021                                                    11,45 EUR                  SSE,a.s.

                                                               nedoplatok za dodávku e.e.                                                      Obec

12.01.2022                                             128/2021                                                    34,41 EUR                 SSE,a.s. 

                                                                preplatok za dodávku e.e.                                                        Obec

18.01.2022                                              129/2021                                               4,37 EUR              Vodohospodárska výstavba 

                                                                spotreba vody za II.polrok 2021                                         Obec

18.01.2022                                              130/2021                                                65,52 EUR                    OZO, a.s.

                                                                Vývoz KO chaty                                                                           Obec

18.01.2022                                              131/2021                                                  164,12 EUR                    OZO, a.s.

                                                                 vývoz KO Bobrovník                                                                   Obec                                      

18.01.2022                                             132/2021                                                  132,91 EUR                     OZO,a.s.

                                                               vývoz KO Hliník                                                                              Obec

19.01.2022                                             133/2021                                                  384,00 EUR                   AGRONOVA EKO,s.ro.

                                                               odhŕňanie snehu                                                                            Obec

19.01.2022                                               134/2021                                                 84,60 EUR                   Ľupčianka,s.r.o.

                                                                 Vývoz KO Marina Liptov                                                             Obec


Rok 2020

07.01.2020                1/2020                                       200 EUR                TopEkon s.r.o.

                                   Účtovníctvo 12/2019                                                Obec

20.01.2020               2/2020                                       1261,36 EUR          Vodohospodárska výstavba,š.p

                                  Prenájom nehnuteľnosti                                          Obec

27.01.2020                3/2020                                       8 100 EUR             PRODESIGN STUDIO,s.r.o.

                                  Spracovanie PD                                                        Obec

27.01.2020                4/2020                                       35 EUR                 PRODESIGN STUDIO,s.r.o.

                                  Spracovanie vyjadrenia k PD                                  Obec

31.01.2020                5/2020                                        10 EUR                   SSE

                                  Sotreba el.energie                                                    Obec

31.01.2020                6/2020                                        552 EUR               SSE

                                  Preddavkova platba                                                 Obec

31.01.2020                7/2020                                         158 EUR                SSE

                                  Preddavková platba                                                  Obec

31.01.2020                8/2020                                         206 EUR                SSE

                                  Preddavková platba                                                   Obec

31.01.2020                9/2020                                         125 EUR                  SSE

                                  Preddavková platba                                                    Obec

03.02.2020              10/2020                                        200 EUR                 TopEkon,s.r.o

                                  Účtovníctvo 01/2020                                                   Obec

04.02.2020               11/2020                                        220,80 EUR            DOXX-stravné lístky

                                  Stravné lístky zam.                                                        Obec

05.02.2020               12/2020                                        500 EUR                 Ing.Mária Huštáková

                                   Audit 2019                                                                     Obec

07.02.2020                13/2020                                         41,96 EUR              Slovak Telekom,a.s

                                    Pevná linka+internet                                                   Obec

10.02.2020                 14/2020                                         1,20 EUR                 LVS, a.s.

                                     Prenájom cesty                                                            Obec

10.02.2020                 15/2020                                         18 EUR                   Ing.Michal Malíček-BOZP,OPP

                                    BOZP služby                                                                Obec

18.02.2020                 16/2020                                       182,98 EUR             OZO, a.s.

                                    TKO Bobrovník                                                            Obec

18.02.2020                 17/2020                                        125,54 EUR               OZO, a.s.

                                    TKO Hliník                                                                      Obec

21.02.2020                 18/2020                                          80 EUR                  Klaster LIPTOV

                                     Členský príspevok                                                       Obec

03.03.2020                19/2020                                         200 EUR                 TopEkon, s.r.o.

                                    Účtovníctvo 02/2020                                                    Obec

06.03.2020                20/2020                                        41,96 EUR                Slovak Telekom

                                    Pevná linka+internet                                                       Obec

20.03.2020                21/2020                                        18 EUR                  Ing.Michal Maliček BOZP

                                    BOZP služby                                                               Obec

20.03.2020                 22/2020                                       66,31 EUR               OZO, a.s.

                                     TKO Bobrovník                                                            Obec

20.03.2020                 23/2020                                      56,23                       OZO, a.s.

                                     TKO Hliník                                                                     Obec

25.03.2020                 24/2020                                      162,48 EUR              OZO, a.s.

                                     TKO Marina Liptov                                                       Obec  

03.04.2020                 25/2020                                       200  EUR               TopEkon, s.r.o

                                     Účtovníctvo 03/2020                                                  Obec

06.04.2020                 26/2020                                       300 EUR                 MADE spol.s.r.o

                                      Systémová podpora URBIS                                        Obec

07.04.2020                  27/2020                                        41,96 EUR              Slovak Telekom, a.s.

                                      pevná linka+internet                                                   Obec

14.4.2020                   28/2020                                       288 EUR                 AGRONOVA EKO, s.r.o

                                      odhrnanie snehu                                                         Obec 

14.04.2020                  29/2020                                      18 EUR                    Ing. Michal Maliček BOZP

                                    Služby BOZP                                                               Obec

14.04.2020                  30/2020                                      12 EUR                     Ing.Michal Malíček BOZP

                                     Požiarna kniha                                                              Obec 

20.04.2020                31/2020                                       133,91 EUR                OZO, a.s.

                                    TKO Bobrovník                                                              Obec

20.04.2020                  32/2020                                      64,09 EUR               OZO, a.s.

                                      TKO Hliník                                                                    Obec

28.04.2020                  33/2020                                      13,50 EUR                 ZMOL

                                       Členský príspevok na rok2020                                  Obec

05.05.2020                  34/2020                                      200 EUR                   TopEkon, s.r.o.

                                     Účtovníctvo 04/2020                                                     Obec

05.05.2020                   35/2020                                      41,96 EUR                  Slovak Telekom,a.s.

                                      Pevná linka+internet                                                       Obec

11.05.2020                     36/2020                                      220,80 EUR               DOXX-Stravné listky

                                       Stravné lístky                                                                  Obec

13.05.2020                     37/2020                                      18 EUR                       Ing.Michal Maliček

                                       Služby BOZP                                                                Obec

18.05.2020                      38/2020                                     111,63 EUR                 OZO,  a.s.

                                        TKO Bobrovník                                                             Obec

18.05.2020                       39/2020                                    60,83 EUR                OZO, a.s.

                                         TKO Hliník                                                                     Obec                                

19.05.2020                       40/2020                                    118,47 EUR                 Ľupčianka,s.r.o

                                          TKO Marina 3/2020                                                     Obec

19.05.2020                       41/2020                                      74,19 EUR                 Ľupčianka,s.r.o

                                          TKO Marina 04/2020                                                  Obec

02.06.2020                      42/2020                                     200 EUR                   TopEkon s.r.o.

                                           Účtovníctvo 5/2020                                                     Obec

08.06.2020                      43/2020                                      41,96 EUR                  Slovak Telekom,a.s.

                                          Pevná linka+internet                                                   Obec

08.06.2020                      44/2020                                      18 EUR                       Ing.Michal Maliček BOZP

                                          BOZP služby                                                                 Obec

17.06.2020                       45/2020                                       134,68 EUR               OZO, a.s.

                                          TKO Bobrovník                                                              Obec

19.06.2020                       46/2020                                       123,15 EUR                Ľupčianka, s.r.o.

                                         TKO Marína                                                                     Obec

19.06.2020                       47/2020                                        160,52 EUR             KIKOSHOP s.r.o.

                                          Dezinfekčný prípravok,rúška                                       Obec

01.07.2020                         48/2020                                       200 EUR                TopEkon s.r.o

                                          Účtovníctvo 6/2020                                                      Obec

07.07.2020                        49/2020                                        41,96 EUR               Slovak Telekom,a.s.

                                           Pevná linka+internet                                                     Obec

29.07.2020                       50/2020                                        151,75 EUR               OZO, a.s.

                                          TKO Bobrovník+Hliník                                                    Obec

29.07.2020                        51/2020                                        298,58 EUR            Ľupčianka, s.r.o

                                           TKO Marina Liptov                                                        Obec 

29.07.2020                        52/2020                                       18 EUR                    Ing.Michal Malíček BOZP

                                           Služby BOZP                                                                Obec

29.07.2020                         53/2020                                        80 EUR                  Klaster LIPTOV

                                            Členský príspevok                                                       Obec

03.08.2020                        54/2020                                       200 EUR                 TopEkon s.r.o.

                                            Účtovníctvo 07/2020                                                   Obec

05.08.2020                        55/2020                                      41,96 EUR                Slovak Telekm,a.s.

                                            Pevná linka+internet                                                     Obec

14.08.2020                          56/2020                                     755 EUR                   KABER s.r.o.

                                             Výkopové zemné práce strojom                                Obec

14.08.2020                          57/2020                                      18 EUR                    Ing.Michal Maliček-BOZP

                                             Služby BOZP                                                               Obec

21.08.2020                          58/2020                                       181,23 EUR            OZO, a.s.

                                             TKO Bobrovník, Hliník                                                Obec 

26.08.2020                         59/2020                                       140 EUR                 Vladimír Pirošík, advokát

                                             Právne služby                                                              Obec

04.09.2020                         60/2020                                       200 EUR               TopEkon s.r.o.

                                             Účtovníctvo 08/2020                                                 Obec

04.09.2020                         61/2020                                         181,80 EUR          Alexander Lozovsky-BRIZ

                                             Kalendáre                                                                  Obec

07.09.2020                         62/2020                                        41,96 EUR            Slovak Telekom ,a.s.

                                            Pevná linka+internet                                                  Obec

11.09.2020                          63/2020                                       177,65 EUR     DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

                                            Stravné lístky                                                               Obec

21.09.2020                         64/2020                                       153,45 EUR             OZO,a.s.

                                            Vývoz KO                                                                     Obec

21.09.2020                        65/2020                                         18 EUR                Ing.Michal Malíček - BOZP

                                            Služby BOZP                                                            Obec

25.09.2020                       66/2020                                       5094 EUR           Jozef Urban-UNI SERVIS

                                           Rekonštrukcia  VO                                                    Obec

02.10.2020                        67/2020                                       200 EUR               TopEKon s.r.o.

                                           Účtovníctvo 09/2020                                                 Obec

07.10.2020                         68/2020                                       41,96 EUR             Slovak Telekom,a.s.

                                           Pevná linka+internet                                                 Obec

14.10.2020                          69/2020                                       18 EUR                  Ing.Michal Maliček BOZP

                                            Služby BOZP                                                             Obec

16.10.2020                         70/2020                                      31,90 EUR              Webnode AG

                                           Predĺženie registrácie web stránky                          Obec

19.10.2020                         71/2020                                       118,80 EUR             Webnode AG

                                          Predĺženie balíčka služieb web stránky                    Obec

21.10.2020                          72/2020                                   56,02 EUR                OZO,a.s.

                                           Vývoz KO Hliník                                                          Obec

21.10.2020                          73/2020                                   69,69 EUR                 OZO, a.s.

                                            Vývoz KO                                                                   Obec

21.10.2020                         74/2020                                     135 EUR                  Združenie Čistý Liptov

                                           Členský príspevok                                                     Obec

23.10.2020                        75/2020                                       1 EURO                  Orange

                                          Mesačný poplatok                                                      Obec

26.10.2020                        76/2020                                       521,10 EUR             MUTTON s.r.o.

                                           Stany                                                                            Obec

30.10.2020                         77/2020                                        437,04 EUR           ROIN, s.r.o.

                                           Dezinfekcia + ochranné pomôcky                             Obec

02.11.2020                          78/2020                                         45 EUR               MADE spol.s.r.o.

                                            Školenie i informačnému systému URBIS               Obec

04.11.2020                         79/2020                                          200 EUR             TopEkon s.r.o

                                           Účtovníctvo                                                                 Obec

04.11.2020                         80/2020                                           137,76 EUR         RIOIN, s.r.o.

                                           Dezinfekcia+ochranné pomôcky                               Obec

6.11.2020                           81/2020                                            41,96 EUR         Slovak Telekom,a.s.

                                          Pevná linka+internet                                                   Obec

6.11.2020                          82/2020                                            355,20 EUR     KASTELING, s.r.o.

                                        Ochranné pomôcky                                                     Obec

6.11.2020                           83/2020                                            121,50 EUR      PILEX, s.r.o

                                         Ochranné pomôcky                                                    Obec

13.11.2020                         84/2020                                          86,40 EUR          LUXORIA s.r.o.

                                         Stravovanie počas celopl.testovania-admin.prac      Obec

13.11.2020                        85/2020                                           115,20 EUR          LUXORIA s.r.o.

                                       Stravovanie počas celopl.testovania-zdravotníci        Obec  

13.11.2020                        86/2020                                           403,20 EUR         LUXORIA s.r.o.

                                        Prenájom plynových telies počas cel.testovania         Obec

16.11.2020                        87/2020                                           18 EUR                Ing.Michal Malíček -BOZP

                                        Služby BOZP

20.11.2020                       88/2020                                           91,44 EUR           OZO, a.s.

                                        Vývoz KO Bobrovník, Tvarožná                                   Obec

20.11.2020                        89/2020                                           46,76 EUR         OZO, a.s.

                                         Vývoz KO Hliník                                                         Obec

20.11.2020                       90/2020                                           100 EUR             MUTTON s.r.o.

                                        Konšturkcia                                                                  Obec

23.11.2020                        91/2020                                            43,20 EUR         LUXORIA s.r.o.

                                         Strava administratíva počas testovania                      Obec

23.11.2020                        92/2020                                            57,60 EUR         LUXORIA s.r.o.

                                         Strava zdravotníci počas testovania                           Obec

23.11.2020                         93/2020                                            252 EUR           LUXORIA s.r.o.

                                          Prenájom plynových telies počas testovania              Obec

30.11.2020                         94/2020                                      177,65 EUR       DOXX-Stravné lístky,spol s.r.o.

                                           Stravné lístky                                                        Obec

02.12.2020                       95/2020                                       200 EUR                  TopEkon s.r.o.

                                         Účtovníctvo 11/2020                                                       Obec

09.12.2020                       96/2020                                         72 EUR                   SPIMA Alarm, s.r.o.

                                          Servisné práce - doména                                             Obec 

11.12.2020                          97/2020                                        175 EUR                   Vladimír Pirošík, advokát

                                         Právne služby                                                                   Obec

14.12.2020                         98/2020                                        18 EUR                      Ing. Michal Maliček -BOZP

                                          Služby BOZP                                                                   Obec

15.12.2020                        99/2020                                          715,20 EUR             ZNAČKY, s.r.o.

                                          Značky                                                                             Obec

17.12.2020                         100/2020                                        196,68 EUR               B.Š.B s.r.o.

                                          Preprava štrku                                                                   Obec

18.12.2020                        101/2020                                          1 200 EUR                 MEVA-SK

                                           Kompostéry                                                                      Obec

21.12.2020                        102/2020                                         1 605,00 EUR             Jozef Urban-UNI SERVIS

                                          Svietidla                                                                              Obec

21.12.2020                        103/2020                                         579,79 EUR                ISO spol.

                                          Drť                                                                                       Obec

21.12.2020                       104/2020                                         810,00 EUR                ALUPROJEKT s.ro.

                                         Nástenka                                                                            Obec

22.12.2020                     105/2020                                          100,00 EUR              Polygon GEO,s.r.o.

                                        Goedetické práce                                                              Obec

28.12.2020                     106/2020                                         58,48 EUR                  OZO, a.s.

                                        Vývoz TKO Hliník                                                                Obec

28.12.2020                    107/2020                                          81,54 EUR                   OZO, a.s.

                                        Vývoz TKO Bobrovník                                                        Obec

28.12.2020                    108/2020                                         359 EUR                     OKAY Slovakia,spol.s.r.o.

                                      Tlačiareň                                                                              Obec

11.01.2021                        109/2020                                          38,75 EUR                 SPIMA Alarm, s.r.o.

                                        Alternatívny valec                                                                Obec

18.01.2021                       110/2020                                           26,40 EUR                 Ing.Michal Malíček-BOZP

                                        Služby BOZP                                                                        Obec

11.01.2021                  111/2020                                           - 55,64 EUR                              SSE

                                 Vyučtovanie el.energie                                                                     Obec

11.01.2021                   112/2020                                      15,86 EUR                               SSE

                                    Vyučtovanie el.energie                                                                   Obec

11.01.2021                  113/2020                                        -13,47 EUR                              SSE

                                  Vyučtovanie el.energie                                                                    Obec

11.01.2021                   114/2020                                      1674,76 EUR                           SSE

                                    Vyučtovanie el.energie                                                                    Obec

11.01.2021                   115/2020                                      -34,41 EUR                               SSE

                                    Vyučtovanie  el.energie                                                                 Obec

25.01.2021                 116/2020                                       4,37 EUR                               Vodohospo.výstavba

                                   Spotreba vody za rok 2020                                                       Obec

18.01.2021                  117/2020                                          117,88 EUR                              OZO, a.s.

                                    Vývoz KO Bobrovník                                                                   Obec

18.01.2021                  118/2020                                            59,92 EUR                          OZO, a.s.

                                   Vývoz KO Hliník                                                                            Obec

18.01.2021                    119/2020                                          139,08 EUR                          OZO, a.s.

                                     Vývoz KO Marina                                                                         Obec

11.01.2021                     120/2020                                         200 EUR                              TopEkon, s.r.o

                                    Účtovníctvo   12/2020                                                                   Obec

Rok 2019

15.11.2019                     1/2019                                      121 EUR                    SSE, a.s.

                                    Spotreba el.energie                                               Obec                                                   

15.11.2019                    2/2019                                      464 EUR                   SSE,a.s.

                                    Spotreba el.energie                                                  Obec

15.11.2019                    3/2019                                      662 EUR                   SSE,a.s.

                                    Spotreba el.energie                                                 Obec

15.11.2019                    4/2019                                      414 EUR                    SSE,a.s.

                                   Spotreba el.energie                                                  Obec

15.11.2019                    5/2019                                     358 EUR                    SSE,a.s.

                                    Spotreba el.energie                                                 Obec

15.11.2019                    6/2019                                     2,18 EUR                    Vodohospodárska výstavba

                                    Spotreba vody                                                          Obec

15.11.2019                    7/2019                                    1261,36 EUR                Vodohospodárska výstavba

                                    Nájom                                                                        Obec

15.11.2019                    8/2019                                    7,70 EUR                     Slovak Telekom,a.s.

                                    Paušál                                                                        Obec

15.11.2019                    9/2019                                    61,80 EUR                   Šrámek a syn      

                                    Revízia komína                                                          Obec

15.11.2019                    10/2019                                   33,47 EUR                  Slovak Telekom a.s.

                                    Pevná linka+internet                                                 Obec

15.11.2019                    11/2019                                    1,20 EUR                     Liptovská vodárenská spol.

                                    Prenájom cesty                                                         Obec

15.11.2019                    12/2019                                  262,80 EUR                 DOXX, spol. s r.o.

                                    Stravné lístky                                                             Obec

18.11.2019                    13/2019                                  18 EUR                      Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   BOZP služby                                                               Obec

18.11.2019                    14/2019                                  672 EUR                       AGRONOVA EKO, s.r.o.

                                   Odhŕňanie snehu                                                       Obec

18.11.2019                    15/2019                                  64,91 EUR                     OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                       Obec

18.11.2019                    16/2019                                  32,84 EUR                    OZO, a.s. 

                                   Odpad Hliník                                                              Obec Hliník                         

18.11.2019                    17/2019                                  159,60 EUR                   NEMTECH s.r.o

                                   Známky pre psa                                                          Obec

18.11.2019                    18/2019                                   7,70 EUR                      Slovak Telekom, a.s.                                                      Paušál                                                                         Obec

18.11.2019                    19/2019                                   391,20 EUR                  B2B Partner, Bratislava

                                    Skrine                                                                         Obec

18.11.2019                    20/2019                                 41,96 EUR                     Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                   Obec

18.11.2019                    21/2019                                   350 EUR                      CBS,  spol, s.r.o.

                                    Knihy Čarovný Liptov                                                 Obec

18.11.2019                    22/2019                                  18 EUR                       Ing.Michal Malíček BOZP&OPP

                                    BOZP služby                                                               Obec

18.11.2019                     23/2019                                  41,26 EUR                    OZO, a.s.

                                     Odpad Bobrovník                                                      Obec

18.11.2019                    24/2019                                  70,85 EUR                    OZO, a.s.

                                    Odpad Hliník                                                              Obec

18.11.2019                    25/2019                                   80 EUR                        Klaster LIPTOV

                                   Členský príspevok                                                       Obec

18.11.2019                    26/2019                                   50,33 EUR                   ESET, spol. s r.o.

                                    Antivirus                                                                      Obec

18.11.2019                    27/2019                                    7,70 EUR                     Slovak Telekom, a.s.

                                    Paušál                                                                         Obec

18.11.2019                    28/2019                                    220 EUR                    Viliam Jonis

                                    Čistenie obecnej zelene                                           Obec

18.11.2019                    29/2019                                    300 EUR                     MADE spol. s r.o.

                                    Podpora  URBIS                                                          Obec

18.11.2019                    30/2019                                     42,53 EUR                Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+inernet                                                    Obec

18.11.2019                    31/2019                                      180 EUR                     SHMÚ

                                    Hydrologické údaje                                                    Obec

18.11.2019                    32/2019                                     96 EUR                      AGRONOVA EKO,s.r.o.

                                    Odhŕňanie snehu                                                        Obec

18.11.2019                    33/2019                                      13,50 EUR                  Združ.miest a obci Liptova

                                   Členský príspevok                                                        Obec

 18.11.2019                    34/2019                                      130,56 EUR                OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                          Obec

18.11.2019                    35/2019                                      7,15 EUR                       OZO, a.s.

                                   Stavebný odpad                                                             Obec

18.11.2019                    36/2019                                       144,58 EUR                 OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                  Obec

18.11.2019                    37/2019                                       100 EUR                      Združ.miest a obci Liptova

                                   Vložné za účasť delegáta ZMOS                                   Obec

18.11.2019                    38/2019                                       78 EUR                        KALUNA s.r.o.

                                   Tonery                                                                              Obec

18.11.2019                    39/2019                                      7,70 EUR                       Slovak Telekom, a.s.

                                    Paušál                                                                              Obec

18.11.2019                    40/2019                                      42,41 EUR                     Slovak Telekom, a.s.

                                    Pevná linka+internet                                                       Obec

18.11.2019                    41/2019                                       17,50 EUR                      ĽUPČIANKA,s.r.o.

                                   Zneškodnenie KO Bobrovník                                          Obec

18.11.2019                    42/2019                                      10,22 EUR                     ĽUPČIANKA,s.r.o.

                                   Zneškodnenie KO Hliník                                                 Obec

18.11.2019                    43/2019                                      18 EUR                    Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   BOZP služby                                                                    Obec

18.11.2019                    44/2019                                      18 EUR                    Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   BOZP služby                                                                     Obec

18.11.2019                    45/2019                                      148,70 EUR                    OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                    Obec

18.11.2019                    46/2019                                       119,64 EUR                   OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                            Obec

18.11.2019                    47/2019                                       227,50 EUR                   CBS spol, s.r.o.

                                   Knihy Čarovný Liptov                                                        Obec

18.11.2019                    48/2019                                       7,70 EUR                        Slovak Telekom,a.s.

                                   Paušál                                                                                 Obec

18.11.2019                    49/2019                                       180 EUR                          BROS COMPUTING,s.r.o.

                                   Dokumentácia GDPR                                                         Obec

18.11.2019                    50/2019                                       18 EUR                   Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   BOZP služby                                                                       Obec

18.11.2019                    51/2019                                        66,70 EUR                      OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                               Obec

18.11.2019                    52/2019                                       52,49 EUR                      OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                       Obec

18.11.2019                    53/2019                                       41,96 EUR                        Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                            Obec

18.11.2019                    54/2019                                        7,70 EUR                         Slovak Telekom, a.s.

                                   Paušál                                                                                   Obec

18.11.2019                    55/2019                                       42,36 EUR                       Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                            Obec

18.11.2019                   56/2019                                        18 EUR                   Ing.Michal Malíček BOZP&OPP

                                  Služby BOZP                                                                         Obec

18.11.2019                    57/2019                                       53,74 EUR                        OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                        Obec

18.11.2019                    58/2019                                       86,81 EUR                        OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                                Obec

18.11.2019                    59/2019                                       107,04 EUR             Vodhospodárska výstavba,š.p.

                                   Spotreba vody                                                                     Obec

18.11.2019                    60/2019                                       7,54 EUR                          Slovak Telekom, a.s.

                                    Paušál                                                                                  Obec

18.11.2019                    61/2019                                        130 EUR                            Viliam Jonis

                                   Úprava obecných priestorov                                               Obec

18.11.2019                    62/2019                                       41,96 EUR                        Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                            Obec

18.11.2019                    63/2019                                       18 EUR                  Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   Služby BOZP                                                                        Obec

18.11.2019                    64/2019                                       79,73 EUR                         OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                                 Obec

18.11.2019                    65/2019                                       49,46 EUR                        OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                         Obec

18.11.2019                    66/2019                                       6,71 EUR                            Slovak Telekom, a.s.

                                  Paušál                                                                                     Obec

18.11.2019                    67/2019                                       41,96 EUR                         Slovak Telekom, a.s

                                   Pevná linka+internet                                                             Obec

18.11.2019                    68/2019                                      52,33 EUR                          DATATRADE s.r.o.

                                   Info obce                                                                                Obec

18.11.2019                    69/2019                                      18 EUR                   Ing.Michal Maliček-BOZP&OPP

                                   Služby BOZP                                                                          Obec

18.11.2019                    70/2019                                      9,90 EUR                            Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka                                                                            Obec

18.11.2019                    71/2019                                       82,15 EUR                           OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                                  Obec

18.11.2019                    72/2019                                      55,78 EUR                           OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                          Obec

18.11.2019                    73/2019                                    33,17 EUR         ATTACK PREDAJNA-Miroslav Bakala

                                   PE rúra                                                                                    Obec

18.11.2019                    74/2019                                     60 EUR                                 Viliam Jonis

                                   Rekonštrukčné práce v obci                                                  Obec

18.11.2019                    75/2019                                     6,71 EUR                               Slovak Telekom, a.s.

                                   Paušál                                                                                     Obec

18.11.2019                    76/2019                                     251,10 EUR                            BRIZ

                                   Kalendáre                                                                                Obec

18.11.2019                    77/2019                                      20,45 EUR                            LIBETO, a.s.

                                   Suchý betón                                                                            Obec

18.11,2019                    78/2019                                      96 EUR                                 NATIONAL PEN

                                   Perá                                                                                          Obec

18.11.2019                    79/2019                                      41,96 EUR                             Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                                Obec

18.11.2019                    80/2019                                     80 EUR                                   KLASTER LIPTOV

                                   Členský príspevok                                                                    Obec

18.11.2019                    81/2019                                      18EUR                      Ing.MIchal Malíček-BOZP&OPP

                                  Služby BOZP                                                                             Obec

18.11.2019                    82/2019                                     81,50 EUR                               KALUNA s.r.o.

                                   Tonery+kanc.papier                                                                   Obec

18.11.2019                    83/2019                                     63,91 EUR                                OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                                      Obec

18.11.2019                    84/2019                                      44,47 EUR                               OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                              Obec

18.11.2019                    85/2019                                     500 EUR                                  Ing. Mária Huštáková

                                   Audit                                                                                            Obec

18.11.2019                    86/2019                                      180 EUR                                  Ing. Stanislav Meško

                                   Tovrba web stránky obce                                                          Obec

18.11.2019                    87/2019                                      80 EUR                                    Viliam Jonis

                                   Úprava obecných cintorínov                                                      Obec

18.11.2019                    88/2019                                      0,92 EUR                                 Slovak Telekom, a.s.

                                   Paušál                                                                                          Obec

18.11.2019                    89/2019                                      118,95 EUR                               WEBNODE

                                   Registrácia domény                                                                    Obec

18.11.2019                    90/2019                                      41,96 EUR                                 Slovak Telekom, a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                                    Obec

18.11.2019                    91/2019                                       40 EUR                   Asociácia správcov registratúry

                                   Školenie                                                                                        Obec

18.11.2019                    92/2019                                      18 EUR                    Ing.Michal Malíček-BOZP&OPP

                                   Služby BOZP                                                                                  Obec

18.11.2019                    93/2019                                      102 EUR                                     GRENSTAVE, s.r.o.

                                   Odvoz odpadu z cintorínov                                                          Obec 

18.11.2019                    94/2019                                       55,66 EUR                                OZO, a.s.

                                   Odpad Hliník                                                                                 Obec

18.11.2019                    95/2019                                       629,02 EUR                             OZO, a.s.

                                   Odpad Bobrovník                                                                         Obec

27.11.2019                    96/2019                                        200 EUR                                 TopEkon,s.r.o

                                    Vedenie účtovníctva 10/2019                                                      Obec

02.12.2019                    97/2019                                        24,84 EUR                             MODEL OBALY,s.r.o

                                      Papierové tašky                                                                         Obec

09.12.2019                    98/2019                                       41,96 EUR                              Slovak Telekom,a.s.

                                      Pevná linka+internet                                                                  Obec

11.12.2019                      99/2019                                         200 EUR                                TopEkon s.r.o.

                                      Vedenie účtovníctva 11/2019                                                       Obec

11..12.2019                    100/2019                                         18 EUR                                  Ing. Michal Maliček

                                     Služby BOZP                                                                                Obec                     

13.12.2019                   101/2019                                           475,12 EUR                          DOXX spol. s r.o.

                                    Stravné lístky pre zam.                                                                Obec

17.12.2019                    102/2019                                          89,74 EUR                           OZO, a.s

                                    TKO Bobrovník                                                                            Obec

17.12.2019                    103/2019                                          53,71 EUR                             OZO, a.s.

                                    TKO Hliník                                                                                    Obec

07.01.2020                 104/2019                                          41,96 EUR                            Slovak Telekom,a.s.

                                   Pevná linka+internet                                                                    Obec

08.01.2020               105/2019                                           18 EUR                                Ing.Michal Malíček

                                    BOZP služby                                                                               Obec

08.01.2020               106/2019                                          28,80 EUR                         MIVE facality services

                                  Kontrola+oprava HP                                                                    Obec

14.01.2020                 107/2019                                          123,04 EUR                          SSE, a.s.

                                   Vyúčtovanie el.energie                   preplatok                             Obec

14.01.2020                 108/2019                                           95,49 EUR                            SSE, a.s.

                                   Vyúčtovanie el.energie                   Preplatok                              Obec

14.01.2020                 109/2019                                            253,85 EUR                         SSE, a.s.

                                   Vyučtovanie el.energie                                                                 Obec

14.01.2020                 110/2019                                              15,09 EUR                           SSE, a.s.

                                   Vyúčtovanie el.energie                      Preplatok                           Obec

14.01.2019                   111/2019                                               139,16 EUR                          SSE,a.s.

                                   Vyučovanie el.energie                      Preplatok                             Obec

15.01.2020                  112/2019                                              68,98 EUR                          OZO, a.s.

                                    TKO Bobrovník                                                                               Obec

15.01.2020                  113/2019                                              42.46 EUR                          OZO, a.s.

                                    TKO Hliník                                                                                      Obec

27.01.2020                  114/2019                                              9,83 EUR            Vodohosporárska výstavba

                                    Spotreba vody II.polrok 2019                                        Obec

Nadpis textu

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim.